Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Β ρ α χ ε ί α Λ ί σ τ α


Σκηνική γοητεία ενισχυμένη από γερό ταλέντο !
Μαρία Κίτσου


Πολλές νέες και νεότερες ηθοποιοί με έχουν εντυπωσιάσει το τελευταίο διάστημα.
Λίγες όμως είναι αυτές απ' τις οποίες συγκρατώ τη σκηνική τους γοητεία και το ιδιαίτερο στοιχείο της σαγήνης που εκπέμπει μια θεατρίνα.

Μια απ' αυτές είναι η Μ α ρ ί α  Κ ί τ σ ο υ.
Την θαυμάζω και την εκτιμώ και χαίρομαι που πολλοί συμφωνούν μαζί μου
Δεν υπάρχουν σχόλια: